Sustav pročišćavanja vode

Nakon odabira veličine, oblika i vrste školjke bazena, potrebno je odabrati sustav filtracije vode na temelju namjene bazena. Voda za prvo punjenje i kasnije dopunjavanje bazena može biti iz različitih izvora, a prije nego što se može proglasiti vodom za kupanje, mora zadovoljavati kriterije trenutno važeće norme o kvaliteti, bistrini i bakteriološkoj čistoći bazenske vode (DIN 19643).

U bazenima za javnu upotrebu (u što ulaze i bazeni u sklopu kuća za najam) cjelokupna količina vode mora se izmjeniti 6 puta tijekom 24 sata (pod uvjetom da pumpa radi 24 sata s uključenim pauzama) iz bakterioloških i sanitarnih razloga.

        

U bazenima za privatnu upotrebu cjelokupna količina vode mora se izmjeniti 4 puta tokom 24 sata (pod uvjetom da pumpa radi 24 sata s uključenim pauzama).

Koji i kakav filter odabrati?

Dimenzioniranje karakteristika filtera i filtracijske pumpe vrši se na temelju važećeg standarda DIN 19643-1 za obradu vode koji uzima u obzir faktor specifičnog opterećenja, volumen i površinu vode, te broj i tip kupača nakon čega se odabire dozvoljena brzina filtriranja koja ovisi o vrsti i tipu filtera.

Faktori za odabir filtera su: brzina filtriranja (m/h), promjer posude (m) i visina filtracijskog sloja (m), protok (m^3/h), nazivni i radni tlak (bar), te materijal tlačne posude.

Za upravljanjem sustavom filtracije i čišćenja filtera, potrebno je izvesti cijevnu instalaciju s ventilima, tzv. “bateriju”, dok su kod filtera manjih dimenzija i kapaciteta sve funkcije pokrivene unutar tzv. višeputnog ventila.

              

Koju i kakvu pumpu odabrati?

Bazenske pumpe su obično centrifugalnog tipa, a obično se odabiru obzirom na određenu dobavu kod nekog broja okretaja. U toku rada pumpe u pogonu može doći do potrebe da pumpa radi kod drugih veličina Q, H i n, različitih od prethodno određenih proračunom. Prigušenjem zasuna ili ventila na tlačnom cjevovodu, promijenit će se dobava pumpe, njena manometarska visina dizanja kao i potrebna snaga za pogon pumpe. Ovdje je bitno napomenuti da se kod manjih bazena, ukoliko se cjevna instalacija ne izvede pravilno (cjevni razvod, raspored mlaznica, položaj podnog usisa), može doći do znatnijih gubitaka na snazi pumpe, pa odabir proračunski odabrane pumpe za eksploatacijske uvjete neće zadovoljavati.

         

Za pravilnu pogonsku eksploataciju pumpe, potrebno je poznavati međusobnu zavisnost između dobave, manometarske visine dizanja, potrebne snage i drugih parametara pumpe pri različitim uvjetima njezinog rada. U tu svrhu služe karakteristične krivulje pumpe – grafički prikazi odnosa manometarske visine dizanja, potrebne snage i stupnja djelovanja pumpe u ovisnosti o njenoj dobavnoj količini kod određenog broja okretaja. Ove karakteristične krivulje dobivaju se snima njem rada pumpe kod različitih dobavnih količina, što se vrši u ispitnim stanicama tvornice – proizvođača pumpe. Rezultati ovih ispitivanja prikazani su u obliku dijagrama i predočuju osnovnu tehničku dokumentaciju pumpe, a istovremeno određuju i ekonomičnost rada u određenim pogonskim uvjetima.

Ovisnost o pritvaranju zasuna na tlačnom cjevovodu, pumpa će kod nekog konstantnog broja okretaja n dobavljati različite količine tekućine Q uz istovremenu promjenu razvijene manometarske visine dizanja H. Njihova međusobna zavisnost može se prikazati u dijagramu, ako se na apscisu nanesu izmjerene dobavne količine tekućine, a na ordinatu pripadne manometarske visine dizanja – dobivene na osnovu očitanja manometra i vakuumetra. Spajanjem pojedinih točaka – rezultata ispitivanja – dobije se krivulja. Ona se najčešće naziva karakteristika pumpe ili QH linija. Karakteristika pumpe pokazuje koliku manometarsku visinu dizanja može pumpa razviti kod neke određene dobavne količine.

Kriteriji za odabir bazenske pumpe su protočnost vode i tlak dobave vode, tzv. /a Q karakteristika.

Bazenske pumpe s protokom do 50 m^3/h, nazivnog otvora promjera 50 mm, opremljene su predfilterom u sklopu kučišta, koji predstavlja posljednju mehaničku zaštitu od ulaska grubih čestica u turbinu. Kod pumpi jačih snaga, protoka i za javne bazene, predfilter se isporučuje posebno, dok se dimenzioniranje vrši na temelju materijala izrade kučišta i filtarske mrežice, te nazivnog promjera ulaza i izlaza.

       

Na mjestu izgradnje strojarnice, moraju se osigurati sve dovodne i odvodne instalacije koje najčešće uključuju odgovarajuće napajajuće strujne kablove, priključak vode, odvod za pražnjenje bazena, čišćenje filtera, ventilaciju, itd.

Cijevni razvod i instalacijska mreža

Oblikovanjem cijevnog razvoda unutar strojarnice, oko bazenske školjke, kao i na mjestu ulaza cijevne instalacije u bazen prije mlaznica, može se utjecati na protok ili količinu vode koja će strujanjem obuhvatiti kompletni volumen unutar bazena, te na taj način omogućiti ispravnu izmjenu vode.

Položaj elemenata i opreme unutar strojarnice rješava se na način da se svakom uređaju može lako pristupiti iz razloga servisiranja i redovnog održavanja.

script type=

© Eurostil 2015 | Created by: Denis Ristić | Hosted by Plus | GDPR pravila privatnosti i kolačići