Strojarnica ili filtracijska postaja

Strojarnica ili filtracijska postaja je suhi prostor predviđen za smještaj uređaja za filtriranje i tretiranje bazenske vode smješten što bliže bazenu.

U strojarnici se nalaze i spremnici sa kemikalijama potrebnim za tehnološki proces obrade vode, koji obavezno moraju biti zatvoreni u međusobno odvojenim plastičnim prihvatnim spremnicima u skladu sa trenutno važećim pravilnicima o upotrebi opasnih kemikalija.

    

Ventilacijom prostora strojarnice rješava se stvaranje kondenzata i štetnih plinova od kemikalija, koji mogu oštetiti opremu. Veličina ventilatora određuje se prema zapremini zraka unutar strojarnice i broju izmjena cjelokupnog zraka u jedinici vremena.

Ulaz u strojarnicu mora biti ispravno dimenzioniran zbog unosa i servisiranja opreme i osiguran od ulaza neovlaštenih osoba i djece iz razloga sigurnosti (zaključan), a opet jednostavan za kasniji ulazak i izlazak osobe koja održava bazen i opremu. Kod bazena do 100 m^3 s jednostavnom opremom i strojarnicom u betonskoj izvedbi, dimenzije svjetlog otvora za ulazak u strojarnicu su minimalno 70 x 70 cm iz razloga ulaska filtera koji je najčešće promjera 600 mm. Kod izvedbe poklopca obratiti pažnju na slijevanje oborinskih voda i sam materijal poklopca iz razloga pojave korozije zbog blizine vode s određenim postotkom klora.

Na pod strojarnice u betonskoj izvedbi preporučljivo je postaviti grube keramičke pločice za vanjsku primjenu u padu prema šahtu potopne pumpe. Održavanje smije izvoditi samo osoba koja je upoznata s tehnologijom tretiranja vode i rukovanjem uređaja za filtraciju. Strujna i cijevna instalacija, oprema i uređaji mogu biti izvor požarne opasnosti, stoga strojarnica mora sadržavati ručni aparat za gašenje požara.

Pored bazena strojarnica može biti:

1) U sklopu betonske školjke bazena ili u zidano-betonskoj izvedbi s odgovarajućom hidroizolacijom,

2) Unutar postojećeg objekta u blizini bazena,

3) U PVC ukopnom spremniku (PREPORUČLJIVO iz razloga potpune vodonepropusnosti i jednostavnosti ugradnje).

      

Uz standardnu opremu u strojarnici, potrebno je obratiti pozornost na prikladan smještaj cijevne i strujne instalacije, te dodatnu opremu koja se može ugraditi i naknadno (grijači vode, izmjenjivači topline, pumpa za protustrujno plivanje i hidromasažu, automatski dozator sredstava za održavanje propisane kvalitete vode, potopna pumpa…).

   

Instalirani uređaji i oprema prilikom normalnog rada ne smiju zagađivati okoliš bukom, vibracijama, toplinom i parama, te ne smiju predstavljati opasnost za osobe koje se nalaze ili prolaze kroz postrojenje.

Kod izvođenja cijevnog razvoda niskog pritiska oko bazena, kao primarni kriterij uzima se udaljenost bazena od filtracijske pumpe, dok je unutar strojarnice poželjno da cijevi imaju što manje prijeloma i koljena zbog laminarnog strujanja, unutrašnjeg trenja vode i turbulencija. Kraćim cjevnim razvodom i manje savijanja vode, voda manje gubi na brzini, a potrebnija je i pumpa manje snage.

script type=

© Eurostil 2015 | Created by: Denis Ristić | Hosted by Plus | GDPR pravila privatnosti i kolačići