Regulator nivoa vode

Prilikom ulaska kupača u bazen razina vode se podiže, izlaskom mokrih kupača iz bazena razina vode se spušta, čime su gubici vode zanemarivi u odnosu na gubitke nastale uslijed isparavanja vode ili pranja filtera.  Zadaća regulatora visine vode (plovka), je da razinu vode uvijek drži na istoj visini. Iz tog razloga regulator mora biti stalno priključen na vodovodnu mrežu kako bi bio spreman nadopuniti bazen i održavati vodu na zahtijevanoj visini.

Postoje mehanički i elektronski regulatori. Mehanički regulatori rade na principu ravnoteže sila na poluzi tj. kada tlak vode u dovodnoj vodovodnoj cjevi stoji u ravnoteži sa silom uzgona koja djeluje na plovak.

     

Podešavanje razine vode vrši se odvrtanjem ili zavrtanjem zelenog plastičnog vijka s križićem pričvršćenog na zelenu polugu mehanizma. Za podizanje razine vode potrebno je okretati vijak u smjeru kazaljke na satu, a za snižavanje u suprotnom smjeru kazaljke na satu. Ili jednostavnije rečeno ako se podiže plovak, podiže se i razina vode.

Elektronski  regulatori rade na principu sondi i elektromagnetnih ventila koje nadzire elektronika. Podešavanje razine vode vrši se smještajem sondi na određenu visinu.

Redovno održavanje podrazumijeva kontrolu otvorenosti ventila regulatora jednom tjedno, tj. ispitivanje brtvljenja i propuštanja vode, dok je razina vode na zadovoljavajućoj razini tj. od 1/2 do max 2/3 visine otvora skimera. Mehanički regulator potrebno je aktivirati laganim pomicanjem plovka prema dolje, njegovim puštanjem da se vrati gore i kontroliranjem, POSTOJI LI DOPUNJAVANJE VODE ILI NE.

Ukoliko razina vodene linije padne ispod 1/2 skimerskog otvora (2-3 cm u roku od tjedan dana), ili poraste iznad 2/3 visine otvora skimera, velika je vjerojatnost da regulator ne radi ispravno. U tim slučajevima na mehaničkim regulatorima potrebno je malo razraditi mehanizam, stanje brtvi i provjeriti otvorenost dovodnog ventila. Na elektronskim regulatorima potrebno je provjeriti ispravnost elektromagnetnih i čistoću sondi.

Uslijed nestanka vode u vodovodnoj mreži, popravaka, itd., voda često zna biti onečišćena grubim česticama koje mogu uzrokovati probleme u radu regulatora, stoga je potrebno jednom godišnje očistiti ulazno sito i eventualno izmjeniti dotrajale gumice i brtve. Pri tome obratiti pažnju na redoslijed demontaže i montaže.

Tijekom zimskih mjeseci dok je bazen u stanju mirovanja, a isparavanje je značajno smanjeno korištenjem zimskog prekrivača, smanjena je potreba za dopunjavanjem vode u bazenu, stoga regulator može biti izvan funkcije. U tom slučaju preporučljivo je da se na vodovodnu dovodnu cijev tijekom same izgradnje i opremanja bazena ugradi jednostavni kuglasti ventil za njegovo zatvaranje kao zaštita od smrzavanja.

Napomena: Mehanički regulatori ovisno o tipu i proizvođaču mogu imati veliku ili malu propusnost vodovodne vode, stoga se iz razloga sprečavanja čestog otvaranja i zatvaranja vode kuglastim ventilom može regulirati propusnost. Ručica ventila za otvaranje glavnog dovoda vode u nivelator mora biti otvorena vrlo malo, kako bi nivelator dopunjavao vodu postepeno, a ne naglo. U slučaju potpuno otvorenog ventila, kučište nivelatora napuni se vodom brže nego što se razina vode izjednači sa razinom vode u bazenu, pa se mehanizam nivelatora češće otvara i zatvara, što može dovesti do njegovog preuranjenog otkazivanja.

script type=

© Eurostil 2015 | Created by: Denis Ristić | Hosted by Plus | GDPR pravila privatnosti i kolačići