Čišćenje predfiltera pumpe

Čišćenje predfiltera filtracijske pumpe nužno je izvršiti svakih tjedan dana ili nakon svakog usisavanja bazena usisavačem. Prije ove operacije sjetite se uvijek zatvoriti ventile i ugasiti pumpu, kako biste izbjegli istjecanje vode i potapanje strojarnice što može rezultirati havarijom električne opreme strojarnice.

         

Dobro je prije otvaranja poklopca predfiltera postaviti malu posudu ispod predfiltera da se eventualna voda zadrži u posudi.

       

Prije ove operacije moraju se zatvoriti svi ventili  kako biste izbjegli istjecanje vode nakon odvrtanja poklopca predfiltera na pumpi.

Postupak čišćenja je sljedeći:

1.    Ugasiti pumpu pomicanjem prekidača elektroupravljačkog ormarića u poziciju O

2.    Zatvoriti ventile od mlaznica, skimera, usisivača i podnog usisa

3.    Okrenuti višeputni ventil u smjeru kazaljke na satu u poziciju CLOSED ili ZATVORENO u smjeru kazaljke na satu

4.    Pažljivo otvoriti poklopac predfiltera pumpe

5.    Zapamtiti orijentaciju i smještaj predfiltera unutar kučišta i u odnosu na kučište

6.    Izvaditi predfilter pumpe i očistiti ga

7.    Ponovno umetnuti predfilter u kučište i paziti na njegovu orijentaciju unutar kučišta

8.    Očistiti brtvu na kučištu ili poklopcu predfiltera na pumpi od sitnih čestica ili pijeska

9.    Vratiti poklopac predfiltera na kučište pazeći na brtvu

10. Pritegnuti vijke za učvršćivanje naizmjenično ili poklopac zaviti umjerenom silom da se ne deformira brtva

11. Ventile od mlaznica i skimera otvoriti do kraja, podnog usisa otvoriti do 1/3, a usisivača zatvoriti

12. Okrenuti višeputni ventil na poziciju FILTRATION u smjeru kazaljke na satu

13. Ponovno pokrenuti pumpu pomicanjem prekidača elektroupravljačkog ormarića u poziciju II da radi preko timera ili u poziciju I da radi neprekidno

14. Promatrati predfilter 3-5 minuta i cijeli sistem kako bi se uvjerili da nema curenja na predfilteru.   Na kraju čišćenja vratite košaricu, kontrolirajte da brtva predfiltra sjedne točno na svoje mjesto i zatim pažljivo zatvorite poklopac predfiltra.

Napomena: Ukoliko se predfilter pumpe ne održava redovito, postoji opasnost začepljenja i blokiranja pumpe što dovodi do njenog ranog otkazivanja.

     

SVE RADNJE S VIŠEPUTNIM VENTILOM MORAJU BITI IZVRŠAVANE DOK JE PUMPA ISKLJUČENA !!!

script type=

© Eurostil 2015 | Created by: Denis Ristić | Hosted by Plus | GDPR pravila privatnosti i kolačići