Vrste i tipovi bazena

Postoji mnogo vrsta bazena koje je moguće razlikovati prema nekoliko kriterija, kao što su veličina, lokacija izgradnje, izvedba filtracijskog sustava, namjena i način izgradnje školjke.

Prema lokaciji izgradnje razlikujemo nadzemne i ukopne bazene.

Nadzemni bazeni su obično montažni, zahtijevaju manje iskope i građevinske radove za njihovo temeljenje, a dno im se nalazi otprilike u razini okolnog tla.

       

Za ukopni tip bazena potrebne su veće pripreme i građevinski radovi, obzirom da je školjka najčešće u armirano-betonskoj izvedbi, dok im se površina vode nalazi u približno istoj razini kao i okolno tlo ili plaža.

       

Prema veličini bazena imamo male bazene površine do 200 m2 i velike bazene preko 200 m2 tlocrtne površine vode.

Na izvedbu filtracijskog sustava za pročišćavanje i tretiranje vode utječe nekoliko relevantnih faktora kao što su količina vode, namjena bazena i očekivani broj kupača. Tako razlikujemo skimmerski i preljevni sustav pročišćavanja vode.

Skimmerski tip bazena ima površinu vode nižu u odnosu na plažu, koristi se za bazene do 200 m2, privatnu upotrebu uz eventualno iznajmljivanje i manji broj kupača. Način obrade vode je sličan efektu rijeke s ciljem čišćenja površine vode, tj, voda iz mlaznica ispire površinu vode koja utječe u otvor na jednoj bočnoj stranici školjke (tzv. skimmer), najčešće u smjeru duže osi bazena. Konstrukcija bazena, strojarnice i instalacija je vrlo jednostavna, te ne zahtijevaju nikakvu dodatnu opremu i radove, a bazen može funkcionirati samo uz najosnovniju opremu koja uključuje filter, pumpu, skimmer, elektroupravljački ormarić, mlaznice i podni usis. Održavanje je jednostavno i jeftinije u odnosu na preljevni tip bazena zbog manje opreme, veličine, količine vode, a nije potreban ni stručno osposobljeni kadar. Možemo zaključiti da je cijena izgradnje i održavanja u konačnici relativno niža u odnosu na preljevni tip bazena.

Preljevni tip bazena ima površina vode u istoj ravnini s plažom, koristi se za bazene preko 200 m2, javnu upotrebu i velik broj kupača. Mlaznice su smještene na dnu bazena i voda struji od dna bazena prema površini i predstavlja najpravilniji i najefikasniji način prostrujavanja vode kroz bazen. Voda se preljeva preko ruba bazena i utječe u preljevni kanal, po čemu je takav način pročišćenja i dobio ime. Konstrukcija bazena i instalacija je puno složenija zbog veće količine vode, obimnije opreme koja uključuje filter, pumpu, automatski regulator vode, podne mlaznice, kompenzacijski bazen, preljevni kanal, rešetke i općenito složenije elektro-upravljanje sa dodatnim sustavima sigurnosti, senzorima i automatikom za dodavanje kemikalija. Strojarnica ima puno veći  volumen i obično se izvodi u posebnom objektu ili zidano betonskoj izvedbi pored bazena. Održavanje je složenije i skuplje u odnosu na skimmerski tip bazena zbog više opreme, veličine za čišćenje, količine vode, a potreban je i stručno osposobljeni kadar. Možemo zaključiti da je cijena izgradnje i održavanja u konačnici puno veća u odnosu na skimmerski tip bazena.

Bazeni po namjeni mogu biti privatni, javni, medicinski ili za iznajmljivanje. Pri tome je važno napomenuti da javni, medicinski i bazeni za iznajmljivanje podliježu propisima i strožim kriterijima kontrole od privatnih bazena.

Školjka može biti izrađena od armiranog betona, betonskih bloketa, polistirenskih blokova, te poliesterskih ili galvanizirano čeličnih panela.

script type=

© Eurostil 2015 | Created by: Denis Ristić | Hosted by Plus | GDPR pravila privatnosti i kolačići