Kemijsko tretiranje vode

Kako bi voda u bazenu zadovoljila zakonom propisane uvjete, vodu nije dovoljno samo filtrirati. U vodu je potrebno dodavati sredstva koja će vodu održavati bakteriološki čistom. Razlikujemo kemijsko i mehaničko tretiranje bazenske vode.

Sredstva za tretman vode koja koristimo u našem prodajnom programu, posjeduju sve potrebne ateste i dozvole Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske. Dodavanje kemijskih sredstava moguće je automatizirati ili, po dnevnoj kontroli kvalitete vode, ručno dodati potrebna sredstva.

U skladu sa zahtjevima standarda o kvaliteti bazenske vode, koji se u ovom slučaju primjenjuju i za vodu promatranog bazena, osim propisane čistoće voda mora imati i određenu kemijsku i bakteriološku ispravnost. Zbog toga je osim filtriranja vodu potrebno i adekvatno dezinficirati, te onemogućiti stvaranje algi.

Od sredstava za dezinfekciju traži se da udovolje nizu zahtjeva koji se pred njih postavljaju i to:

  1. – da je sposobno razoriti patogene bakterije u vodi
  2. – da je sposobno izvršiti svoju funkciju u okviru raspoloživog vremena i u uvjetima većih variranja temperature vode
  3. – da u odgovarajućim koncentracijama ne izazove toksičnost vode ili da joj da neprijatan okus ili miris
  4. – da je jeftino, sigurno i podesno za rukovanje, te da se može lako nabaviti
  5. – da je moguće brzo i lako određivati njegovu koncentraciju u vodi
  6. – da je sposobno osigurati bakteriološku ispravnost vode kroz duži period i sačuvati je od naknadnog zagađivanja.

U skladu sa zahtjevima, razinu slobodnog klora u vodi bazena je potrebno držati između 0,2 i 0,5 ppm. Ista norma zahtjeva da pH vrijednost vode u bazenu treba biti u intervalu 6,5 do 7,6.

Dezinfekcijsko sredstvo, otopina natrijevog hipoklorita, ubacuje se dozirnom crpkom, nakon filtera, u tlačni vod filtrata.

Regulacija pH faktora provodi se ubacivanjem otopine sredstva za reguliranje (u pravilu sniženje) pH dozirnom crpkom u cjevovod prema bazenu.

Radom podsustava za dezinfekciju i regulaciju pH vrijednosti, upravlja procesor koji na osnovi kontinuirane analize bazenske vode i zadane vrijednosti parametara daje impulse za rad sustava za dezinfekciju i dozirne crpke za ubacivanje korektora pH faktora, te kontinuirano na display-u pokazuje trenutne vrijednosti redox potencijala i vrijednosti pH u bazenu.

script type=

© Eurostil 2015 | Created by: Denis Ristić | Hosted by Plus | GDPR pravila privatnosti i kolačići