Izrada ponude

U cilju izrade što kvalitetnije izrade ponude prema krajnjem korisniku nudimo i uslugu projektiranja bazena i bazenskih instalacija prema Vašim željama, mogućnostima i potrebama.

Molimo, ispunite obrazac i podnesite zahtjev za ponudom kako bi Vas u najkraćem mogućem roku mogli kontaktirati. Polja označena crvenom zvjezdicom su obavezna.

Kontakt

*

*

*

*

*

*


Mjesto montaže/rekonstrukcije bazena *

*


Vrsta ponude *

izgradnja novog bazena

rekonstrukcija postojećeg bazena


1. VRSTA BAZENA

Prema načinu izgradnje bazena postoje bazeni čija je razina vode iznad razine okolnog tla i te bazene nazivamo nadzemnim bazenima. Kad se površine vode nalazi na približno istoj ili ispod razine okolnog tla, te bazene nazivamo ukopnim bazenima.

Vrsta bazena *

ukopni

nadzemni

Naša preporuka: Ukopni bazen iz razloga bolje kvalitete, dužeg vjeka trajanja i ljepše implementacije u postojeći okoliš.

2. VRSTA UNUTRAŠNJE OBLOGE

Posebne keramičke pločice u raznim oblicima kao rješenje unutrašnjeg oblaganja bazena iz razloga vodonepropusnosti je jedno od starijih rješenja, pri čemu kvaliteta ovisi o izvoditelju teracerskih radova. Alternativa u novije vrijeme (zadnjih 15-ak godina) je armirana PVC folija koja ima mogućnost rastezanja i prilagođavanja raznim oblicima, radijusima zakrivljenosti i jednostavnost montaže. Specijalni premazi se većinom koriste kod sanacija i rekonstrukcija, dok se prani kulir upotrebljava kod prirodnih bazena i fontana gdje postoji određeni naglasak na prirodnom izgledu školjke.

Vrsta unutrašnje obloge *

pločice

armirana PVC folija

specijalni premaz

prani kulir

Naša preporuka obloge: Armirana PVC folija iz razloga bolje otpornosti na temperaturne oscilacije obzirom na naše podneblje, lako održavanje, brzu i laganu montažu, mogućnost lagane i jeftinije rekonstrukcije nakon duuuugog vremenskog perioda.

3. IZVEDBA ŠKOLJKE BAZENA

Školjka bazena može biti izrađena od polistirenskih blokova, panela (polimerskih, poliesterskih ili galvanizirano-čeličnih) ili najčešće u armirano-betonskoj izvedbi. Polistirenski blokovi se nakon brzog slaganja ispunjavaju betonom i predstavljaju relativno brzo rješenje izrade obloge. Paneli od poliestera ili nekog drugog polimera, kao i galvanizirano-čelični se međusobno spajaju u jednu cjelinu posebnim profilima i umetcima. To je češće rješenje kod izvođenja bazena nadzemnog tipa.

Armirano-betonska izvedba školjke je najčešće rješenje za naše podneblje iz razloga čvrstoće same školjke koja s dobrim temeljenjem može biti na bilo kojoj vrsti tla. Bočne stijene i dno bazena su povezani u jednu armirano-betonsku cjelinu, što je još jedna od prednosti ako uzmemo u obzir da bazen površine 24 m2 i dubine 1,5 m ima 36 m3 vode, što ukupno iznosi 36 000 kg ili 36 tona. Težina betona je još jedan faktor, međutim naglasak je na čvrstoći same konstrukcije betonske školjke i tlaku koji voda vrši na bočne stranice.

Izvedba školjke bazena *

armirano-betonska

betonski bloketi

panelni

Naša preporuka izrade školjke: Armirano-betonska izvedba zbog čvrstoće, mogućnosti prilagođavanja vašim željama, mogućnostima i potrebama, potpuna mogućnost izbora oblika, najbolji odnos uloženog i dobivenog s cjenovnog aspekta, teško uklanjanje, postojanost, mogućnost odabira raznih vrsta obloga i dr.

4. DIMENZIJE I OBLIK BAZENA

Na temelju Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07) donesen je Pravilnik o jednostavnim građevinama i radovima (Izmjene i dopune Pravilnika 2008) kojim su određene jednostavne građevine i radovi čijem se građenju, odnosno izvođenju može pristupiti bez rješenja o uvjetima građenja, potvrđenog glavnog projekta i građevinske dozvole.

Bez akta kojim se odobrava građenje (građevinske dozvole), može se pristupiti građenju bazena tlocrtne površine do 24 m2 i dubine do 2 m.

Ovdje je bitno napomenuti da se standardni tipski bazeni u izvedbi od polistirenskih blokova ili od panela mogu izraditi samo u određenim oblicima. Oblik armirano-betonske školjke je potpuno proizvoljan. Najčešći je pravokutni oblik dimenzija 6 x 4 m, 7 x 3,4 m, 8 x 3 m, 8 x 4 m, 10 x 4,5 m, te ovalni ili kružni oblik bazena s ravnim ili postepenim dnom.

Dimenzije površine vode *

[m] [m]

ili

[m2]

Oblik dna *

ravno dno

postepeno dno

Dubina vode *

[m]

za postepeno dno, [m] [m]

Oblik bazena *

pravokutni

kružni

ovalni

slobodni

Naša preporuka: Ako nemate građevinsku dozvolu svakako preporučamo dimenzije do površine 24 m2, ovisno o Vašim potrebama i namjeni bazena.

5. NAČIN ULASKA U BAZEN

Način ulaska u bazen je najčešće pomoću betonskih stepenica u raznim oblicima (rimske, kutne ravne, kutne ovalne, ravne, ovalne...) ili rješenje ulaza u bazen pomoću ljestvi. Ljestve su jeftinija opcija i starijim osobama je uz pomoć njih malo teže ući u bazen, dok je s betonskim stepenicama ulazak puno lakši, a moguće je uživati u bazenu samo djelomično.

Način ulaska u bazen *

betonske stepenice

ljestve

Naša preporuka: Betonske stepenice zbog komfora ulaska.

6. IZVEDBA STROJARNICE

Strojarnica je suhi prostor predviđen za smještaj uređaja za tretiranje bazenske vode smješten što bliže bazenu, a može biti u sklopu betonske školjke bazena, unutar postojećeg objekta u blizini bazena ili u PVC ukopnom spremniku.

Uz standardnu opremu u strojarnici, potrebno je obratiti pozornost na dodatnu opremu koja će se eventualno naknadno ugraditi a koja može zauzeti i poprilično mjesta (grijači vode, izmjenjivači topline, pumpa za protustrujno plivanje i hidromasažu, automatski dozator sredstava za održavanje propisane kvalitete vode, potopna pumpa...).

Izvedba strojarnice *

u sklopu betonske školjke

plastični PVC box

u sklopu nadzemnog objekta pored bazena

u sklopu postojećeg objekta

Naša preporuka: Plastični PVC box zbog nepropusnosti u slučaju osnovne opreme.

7. SUSTAV PROČIŠĆAVANJA VODE

Postoje 2 osnovna načina pročišćavanja bazenske vode; skimmerski i preljevni. Za svaki način postoje prednosti i nedostaci, dok je sama materija preopširna za detaljno izlaganje, stoga navodimo samo prednosti i nedostatke.


SKIMMERSKI PRELJEVNI
IZGLED BAZENA Površina vode nije u ravnini s plažom. Površina vode je u ravnini s plažom.
VELIČINA BAZENA Za bazene do 200 m2 Za bazene preko 200 m2
NAMJENA Za PRIVATNU upotrebu, eventualno iznajmljivanje, manji broj ljudi Za JAVNU upotrebu i velik broj kupača.
KVALITETA I NAČIN OBRADE VODE S ASPEKTA HIGIJENSKE ISPRAVNOSTI Slično efektu rijeke s ciljem čišćenja površine vode, tj. voda iz mlaznica ispire površinu vode koja utječe u otvor na jednoj bočnoj stranici školjke (tzv. skimmer), najčešće u smjeru duže osi bazena. Od dna bazena (gdje su smještene mlaznice) prema površini i predstavlja najpravilniji i najefikasniji način prostrujavanja vode kroz bazen. Voda se preljeva preko ruba bazena i utječe u preljevni kanal po kojem je i takav naziv pročišćenja dobio ime.
KONSTRUKCIJA BAZENA Vrlo jednostavna, te ne zahtijeva nikakve dodatne radove. Složena konstrukcija zbog preljevnog kanala, kompenzacijskog bazena, dodatne opreme i instalacija.
INSTALACIJE I OPREMA ZA OSNOVNI RAD

Jednostavnije instalacije koje ne zahtjevaju dodatne pumpe, kompenzacijski bazen i instalacije, već samo osnovnu opremu i to: filter, pumpu, skimmer, elektroupravljački ormarić, mlaznice i podni usis.


SHEMA INSTALACIJA

shema skimerskog bazena

Složenije instalacije koje zbog veće količine vode, uključuju i pojačanu osnovnu opremu: filter, pumpu, automatski regulator vode, podne mlaznice, kompenzacijski bazen, preljevni kanal, rešetke i općenito složenije elektro-upravljanje sa dodatnim sustavima sigurnosti, senzorima i automatikom za dodavanje kemikalija.


SHEMA INSTALACIJA

shema prelivnog bazena

STROJARNICA U plastičnom PVC box-u ili u betonskoj izvedbi pored bazena. U betonskoj izvedbi ili u sklopu postojećeg objekta.
ODRŽAVANJE Jednostavnije i jeftinije zbog manje opreme i količine vode, te nije potreban stručno osposobljeni kadar. Složenije i skuplje nego za skimmerski tip bazena zbog složenije opreme i količine vode, a potreban je i stručno osposobljen kadar.
CIJENA IZGRADNJE Niža u odnosu na preljevni tip bazena. Viša u odnosu na skimmerski tip bazena.
CIJENA U KONAČNICI:
IZGRADNJA+ODRŽAVANJE
KROZ DUŽI PERIOD
NISKA VISOKA

Sustav pročišćavanja vode *

skimmerski

preljevni


Napomene



script type=

© Eurostil 2015 | Created by: Denis Ristić | Hosted by Plus | GDPR pravila privatnosti i kolačići